Tag Archives: Ipsos Global @dvisor

Gerçek başka yerde

Sinema tarihlerinde en çok işlenen temalardan biri, uzaylılar ile iletişimdir. Sinema perdelerinde bu konuya ait en az on kadar görüntü geçmezse, o yıl Hollywood’un normal bir yılı değildir. İlginç bir şekilde ilk defa 1950’li yıllarda bir patlama oldu; bu konu “Aya Seyahat” adında bir Fransız filminde bundan 100 yıl önce işlenmişti.

Bu konu, sinema endüstrisinin yanında, belgesel yapımcıları ve yazarlar arasında da albenisi olan bir konuydu. Çünkü dünya dışından gelen varlıkların türümüzle olan ilk kontak, insan kaçırmalar, tarihimiz ve şu anımız üzerindeki etkileri ve daha fazlasıyla ilgili değişik teoriler ortaya atılmaya başlandı. Bir kitapçıya girdiğinizde bu tarz kitaplarla dolu bir raf bulma olasılığınız oldukça yüksek, bunun yanında belgesel yayını yapan kanallarda haftanın en az bir günün bu teorilere ayrılmış olmasını görmek de mümkün.

Açıkça anlaşılıyor ki, bu konunun tüm değişik yayın organlarının dikkatini çeken popüler yapısı, yaşantımızın her anında ve her yerde karşımıza çıkacak bir hal aldırıyor. Bu nedenle, eğer devamlı olarak bu konuda bombardımana tutulmaya devam edilirsek, kişisel inançlarımız değiştirir mi?

Her zaman olduğu gibi, araştırmacı beyinlerimiz bizleri soru yağmuruna tuttuğunda, dünyanın ne düşündüğünü öğrenmek için Ipsos Global @dvisor’a dönüyoruz. Bereket versin ki, üç yıl önce özel bir araştırma bu konuya adanmış. Sonuçlara göre, beş dünya vatandaşından biri uzaylıların dünyamıza gelerek bizlerle birlikte yaşadıklarına inanıyor. Ülke bazında en yüksek inanma oranı %45 ile Hindistan ve %42 ile Çin’deydi, buna karşılık listenin sonunda üç ülke vardı: Uzaylılara sadece %8’lik inanma oranıyla yerini alan İsveç, Belçika ve Hollanda. Şu anda toplumumuzun içinde hâlihazırda uzaylıların olduğuna inanmayanların oranı erkeklere göre (%78) kadınlar arasında daha fazla (%83).

Tabi, bu üç yıl önceki bir algıydı. O zamandan beri, uzaylılarla ilgili birçok film ya da belgesel izledik ve çılgın teoriler duyduk. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir, çoktan Dünyamıza yerleştiler mi, yoksa halen sonsuz boşlukta mükemmel anın gelmesini mi bekliyorlar?

Dünyanın ekonomik nabzı

Bu kez bir ilk olarak Norveç’i de içine alan yeni bir Ipsos Global @dvisor anket çalışması ile, insanların dünya ekonomisine bakışlarına yönelik bir araştırma gerçekleştirildi. İşte bu araştırmadan elde edilen sonuçlar.

İçinde bulundukları ekonomik durumun iyi olduğunu düşünen kişi sayısında, %36 olan önceki araştırmaya kıyasla %39 ile %3 oranında bir artış gözlemlendi. Yine de, çok fazla iyimser yaklaşmadan önce, bu artışın Norveç’in ankete dâhil edilmesine büyük ölçüde bağlı olduğunun altını çizmek gerekir. Norveçlilerin %98’i ülkelerinin ekonomisinin “iyi” olduğunu düşünüyor.

Bununla birlikte, İngiltere’deki iyimser bakışta da %13’den %21’ye göz ardı edilemeyecek bir artış söz konusu. Macaristan (%6 artış), Güney Afrika (%8 artış) veya Kanada’daki (%4 artış) hafif artışların eşlik ettiği bu dalgalanmalar, bu defa daha pozitif bir küresel bakış açısı sergilemiştir.

Ne yazık ki, iyimser bakış Fransa’da hiç olmadığı kadar düşük gözlemlenmiştir; Fransa’da ekonominin iyi olduğunu düşünenlerin oranı %3 iken, bu oran onu takip eden İtalya ve İspanya’da %4 olarak tespit edilmiştir. Diğer yandan, Almanya (-%5), Türkiye (-%7) ve Avustralya’da (-%8) iyimser bakış oranında ciddi bir düşüş söz konusudur.

Geleceğe yönelik beklentiler konusunda ise, Brezilyalılar (%64), Suudi Arabistanlılar (%51), Hintliler (%46), Çinliler (%39) ve Meksikalılar (%39), gelecek altı aylık süre içinde yerel ekonomilerinin daha da güçleneceğine olan inançları ile, en yüksek olumlu bakış oranını arz etmeye devam ediyorlar. Buna karşın, İsveçlilerin ve Polonyalıların yalnızca %10’luk bir kesimi bu inancı paylaşıyorlar (son araştırmaya kıyasla bu iki ülkede %13 oranında bir düşüş gözlemleniyor), bu oran Belçika’da %6, Almanya’da ise %14.

Bununla birlikte, İspanya’da (%16 ile 4 puanlık bir artış), İtalya’da (%15 ile 3 puanlık artış), Birleşik Krallıklar ‘da (%12 ile 3 puanlık artış) ve Japonya’da (%28 ile 5 puanlık artış) geleceğe olan güvende (belki de umutta?) hafif bir artış söz konusu.

Bugün yerel ekonominizi nasıl görüyorsunuz? Önümüzdeki altı aylık dönemde güçleneceğini mi yoksa zayıflayacağını mı düşünüyorsunuz? İyileştirilmesi için neler yapılmalı?

Aşağıdaki adresten anket çalışmasına ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.